October 19, 2014

Careers

รับสมัครพนักงาน และนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมทำงานกับกลุ่มจักรวาลบุรีรัมย์ ดังนี้

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

ตำแหน่งวิศวกรโยธา (Civil Engineer)

* อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถ

สวัสดิการ
– มีประกันสังคม
– เบี้ยขยัน
– มีค่าล่วงเวลา
– ค่าโทรศัพท์
– ค่าที่พัก (กรณีทำงานต่างจังหวัด)
– โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
– อื่น ๆ ตามตกลง

คุณสมบัติ

– เพศชาย
– การศึกษา ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
– มีใบอนุญาต (กว.)
– สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
– หากมีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกงาน ด้านงานก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

วันและเวลาปฏิบัติงาน
– วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
– หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

สถานที่ปฏิบัติงาน
– สำนักงานใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง
– สำนักงานชั่วคราว กรุงเทพฯ (อาคารโรงซ่อมบำรุง) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

———————————————————————————————-

ตำแหน่งเขียนแบบ (DRAFT MAN)

* อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถ

สวัสดิการ
– มีประกันสังคม
– เบี้ยขยัน
– มีค่าล่วงเวลา
– ค่าโทรศัพท์
– โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
– อื่น ๆ ตามตกลง

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– การศึกษา ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีใบอนุญาต (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
– หากมีประสบการณ์ ด้านงานเขียนแบบโครงสร้างต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้


วันและเวลาปฏิบัติงาน

– วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
– หยุด 1 วันต่อสัปดาห์


สถานที่ปฏิบัติงาน

– สำนักงานใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง
– สำนักงานชั่วคราว กรุงเทพฯ (อาคารโรงซ่อมบำรุง) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

———————————————————————————————-


ตำแหน่งวิศวกรสำรวจ (SURVEYOR)

* อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถ

สวัสดิการ
– มีประกันสังคม
– เบี้ยขยัน
– มีค่าล่วงเวลา
– ค่าโทรศัพท์
– ค่าที่พัก (กรณีทำงานต่างจังหวัด)
– โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
– อื่น ๆ ตามตกลง

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– การศึกษา ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีใบอนุญาต (กว.)
– สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
– หากมีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกงาน ด้านงานสำรวจเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

วันและเวลาปฏิบัติงาน
– วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
– หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

สถานที่ปฏิบัติงาน
– สำนักงานใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง
– สำนักงานชั่วคราว กรุงเทพฯ (อาคารโรงซ่อมบำรุง) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

———————————————————————————————-

ตำแหน่งโฟร์แมน (Four Man)

* อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถ

สวัสดิการ
– มีประกันสังคม
– เบี้ยขยัน
– มีค่าล่วงเวลา
– ค่าโทรศัพท์
– ค่าที่พัก (กรณีทำงานต่างจังหวัด)
– โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
– อื่น ๆ ตามตกลง

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– การศึกษา ระดับ ปวส ถึง ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
– มีใบอนุญาต (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– หากมีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกงาน ด้านงานก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

วันและเวลาปฏิบัติงาน
– วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
– หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

สถานที่ปฏิบัติงาน
– สำนักงานใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง
– สำนักงานชั่วคราว กรุงเทพฯ (อาคารโรงซ่อมบำรุง) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

———————————————————————————————-

ตำแหน่งบัญชี

* อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถ

สวัสดิการ
– มีประกันสังคม
– เบี้ยขยัน
– มีค่าล่วงเวลา
– โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
– อื่น ๆ ตามตกลง

คุณสมบัติ
– เพศหญิง
– การศึกษา ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาสาขาการบัญชี ,การจัดการ,การเงินการธนาคาร
– สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วันและเวลาปฏิบัติงาน
– วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
– หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

สถานที่ปฏิบัติงาน
– สำนักงานใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง
– สำนักงานชั่วคราว กรุงเทพฯ (อาคารโรงซ่อมบำรุง) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

———————————————————————————————-ตำแหน่งผู้ประสานงาน

* อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถ

>สวัสดิการ

– มีประกันสังคม
– เบี้ยขยัน
– มีค่าล่วงเวลา
– ค่าโทรศัพท์
– โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
– อื่น ๆ ตามตกลง
– เพศหญิง

คุณสมบัติ
– การศึกษา ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถด้านการสื่อสาร ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ และหากสามารถใช้ภาษาที่ 3 ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


วันและเวลาปฏิบัติงาน

– วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
– หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

สถานที่ปฏิบัติงาน
– สำนักงานใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง
– สำนักงานชั่วคราว กรุงเทพฯ (อาคารโรงซ่อมบำรุง) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

##############################################################################################

สนใจติดต่อ
คุณชูรักษ์ ผลม่วง (ผู้จัดการสำนักงาน)
โทร : 061-0318855, 061-0318844